கோபல்லபுரத்து மக்கள்

➶ கோபல்லபுரத்து மக்கள் Free ➬ Author கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] – Sallow.co Popular Books, கோபல்லபுரத்து மக்கள் Author கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] The way the author shows is genius and it really helps me coPopular Books, கோபல்லபுரத்து மக்கள்.

Author கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] The wa.

கோபல்லபுரத்து மக்கள்

கோபல்லபுரத்து மக்கள் கி ரா என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் கி ராஜநாராயணன் கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை என்று கருதப்படுபவர் கோவில்பட்டியின் அருகில் உள்ள இடைசெவல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 1958இல் சரஸ்வதி இதழில் இவரது முதல் கதை வெளியானது இவரின் கதையுலகம் கரிசல் வட்டாரத்து மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் ஏமாற்றங்களையும் வாழ்க்கைப்பாடுகளையும் விவரிப்பவைகரிசல் வட்டார அகராதி என்று மக்கள் தமிழுக்கு அகராதி உருவாக்கிய முன்னோடி இவர

கோபல்லபுரத்து kindle மக்கள் pdf கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDF/EPUBAuthor கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] The wa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *